Lamellerna är av aluminium, ellipsformade, lätta och underhållsfria. Solskyddssystemet är flerfunktionellt och bidrar både till reglering av inneklimatet och till byggnadsfasadens arkitektoniska design. Lamellerna minskar direkt solinstrålning medan de släpper igenom naturligt dagsljus.