Säkerhetsjalusier används för att höja säkerheten av hem och kommersiella byggnader och skydda egendom mot vandaler. Förutom säkerhet bidrar jalusier av värmeisolerade lameller även till byggnadens isoleringsförmåga och reglering av belysning inomhus. Säkerhetsjalusier kan styras såväl manuellt som elektriskt.

turvakardin-01
PEK perforerad aluminiumlamell
Lamellbredder 100, 80 ja 52 mm
turvakardin-02
PEK 52 lamell i helaluminium
turvakardin-03
PE lamell i helaluminium
Lamellbredder 100, 55 ja 41 mm
turvakardin-04
PA värmeisolerad lamell i helaluminium
Lamellbredder 77, 55 ,45, 40 ja 37 mm