Solskyddslameller

Lamellerna är av aluminium, ellipsformade, lätta och underhållsfria. Solskyddssystemet är flerfunktionellt och bidrar både till reglering av inneklimatet och till byggnadsfasadens arkitektoniska design. Lamellerna minskar direkt solinstrålning medan de släpper igenom naturligt dagsljus.

Kompositpanel i aluminium

Kompositpanelen består av två aluminiumskikt och bildar en sandwichpanel. Utrymmet mellan skikten av aluminiumplåt fylls med extruderad termoplast eller vid brandklassade kompositskivor med en speciell mineralblandning. Det finns tre olika typer av kompositpaneler: LPDE – med polyetylenfyllning, brandbeständig (klass B) och obrännbar (klass A2). En ny teknologi och en kemisk limningsmetod möjliggör Alubond U.S.A att erbjuda de bästa tekniska lösningarna och en lång livslängd för diverse kompositpaneler som kan användas såväl inomhus som utomhus och som är avsedda för olika lösningar vid byggnader, i transportsektorn, i reklambranschen och vid tillverkning av maskiner och trafikskyltar. Användningsområdena är i princip obegränsade.