Solskjermingslameller

Lamellene er ellipseformede, laget av aluminium, lette og vedlikeholdsfrie. Solskjermingssystemet har flere funksjoner både når det gjelder justering av klima i bygningen, eller arkitektonisk utforming av byggets fasade. Lamellene reduserer eksponering for direkte solstråling, samtidig som de likevel slipper gjennom naturlig dagslys.

Aluminium komposittpanel

Panelet er laget av kompositt, som består av to aluminiumssjikt og danner et sandwich-panel. Mellom aluminiumsark ekstruderes enten termoplast, eller i tilfelle av ildfaste komposittplater en spesiell blanding av mineraler. Det finnes tre typer komposittpaneler: LPDE – med polyetylenfylling, brannbestandig (klasse B) og ikke brennbart (klasse A2) Ved bruk av nyskapende teknologiske og kjemiske limemetoder kan Alubond U.S.A. tilby beste tekniske løsninger og produkter med en lang levetid for forskjellige komposittpaneler, som kan brukes for både innendørs og utendørs, og som er tiltenkt for ulike løsninger i bygge-, transport- og reklamebransjen, samt til produksjon av maskiner og trafikkskilt. Bruksområdene er i utgangspunktet ubegrensede.